IN PHOTOS: ENTER SHIKARI AT THE FOUNDRY, PHILADELPHIA